Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en waarom. 

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoons-gegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoons-gegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.

Direct marketing
Als u bij ons heeft bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor servicedoeleinden en om u in de toekomst op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen.

Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk om u een goede service te kunnen verlenen en u op de hoogte te brengen van onze producten en diensten. Zoals bijvoorbeeld informatie over garantie, reclamaties, acties en onderhoudsinstructies. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.

Bent u nog geen klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven (uitgezonderd berichten via sociale netwerken/media).

Sociale netwerken
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens wanneer u in contact treed met functies van sociale netwerken van externe partijen zoals de ‘vind-ik-leuk-knop’ om reclameboodschappen te sturen en via sociale netwerken met u in contact te treden. U kunt meer lezen over hoe deze functies werken, de profielgegevens die we over u verzamelen en nagaan hoe u zich hiervoor kunt uitschrijven door het privacy beleid van de relevante sociale netwerken van externe partijen na te lezen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent en indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin het laatste contact is geweest. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor zolang als nodig is om u goed van dienst te kunnen zijn. Mocht u na de maximale garantieperiode die wij hanteren contact met ons opnemen dan kunnen wij u hierdoor snel en goed van dienst zijn.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden.

Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoons-gegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Ittalum BV, Driebanweg 31, 1607 ML HEM of bellen naar (0228) 54 21 94. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 19 april 2018.

Hulp nodig?

 

Neem contact op

 

Vind een specialist bij u in de buurt
Op zoek naar iets specifieks, zoals een ingebouwde kachel in een stenen muur, aparte maten, schuine delen, glazen spiekozijnen om boven de schutting van uw buren uit te komen, een ingebouwd schuifdak of iets anders? Iedere specialist gaat graag de uitdaging met u aan. Bekijk welke specialist het dichtste bij u in de buurt zit en neem contact op

Gebruik & Onderhoud
Bent u benieuwd naar tips en tricks om uw product zo goed mogelijk te onderhouden?  

Brochure aanvragen
Wilt u een hardcopy brochure ontvangen om rustig door te bladeren?