Ittalum is lid van de Koninklijke Metaalunie. In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van toepassing.

Zie hieronder de pdf-jes met de voorwaarden:

Metaalunievoorwaarden 2019, Nederlands, PDF